Община Панагюрище с анализ за състоянието на образователната система и възможностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Да бъде приет разработеният от Община Панагюрище Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Панагюрище. С такова предложение се обръща ресорният заместник-кмет  на община Панагюрище Галина Матанова до местния парламент. Предложеният Анализ представя състоянието на образователната система в община Панагюрище и възможностите на детските градини и училища за реализиране на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, се казва още в предложението.

Причините, налагащи приемането на предложения проект на Анализа са съобразени с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, влязъл в сила на 1 август 2016 година, който задължава общините да изготвят такъв анализ, въз основа на който областният управител организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие.

Сред поставените цели е съдържателната част на предложения проект да покаже състоянието на образователната система в община Панагюрище през учебната 2016/2017 година, да се направи оценка на потребностите от подкрепа за личностно развитие, да се направи анализ на ситуацията в общината в съответствие с основните принципи, цели и съдържанието на регламентираната в ЗПУО подкрепа за личностно развитие, както и да се анализира информацията за състоянието и взаимодействието на институциите в процеса на предоставяне на такава подкрепа.

Очаква се Анализът да даде и актуални данни за деца и ученици със специални образователни потребности и да се оцени състоянието на физическата и архитектурната среда в детските градини и училища в град Панагюрище. Получаване на информация за кадровата осигуреност в образователните, социалните и други институции на територията на община Панагюрище, извеждането на проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с осигуряването на пълноценна материална среда за нуждаещи се деца и ученици със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, са сред другите очаквани резултати от прилагането на Анализа.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn