Община Панагюрище с нов одобрен проект

Днес, 8 юли 2019 година, в Министерство на регионалното развитие и благоустройството кметът на община Панагюрище Никола Белишки подписа договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище, пл. „20-ти април“, кв. 98, УПИ 1-2635“. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 815 800, 00 лева.

Проектното предложение е разработено в отговор на потребността за създаване по-добра среда при предоставянето на административни услуги на физически и юридически лица, намаляване на разходите за издръжка на сградата, икономия на енергийни ресурси и опазване на околната среда. Внедряването на мерки за енергийна ефективност, предвидените ремонтни дейности и мерките за осигуряване на достъп за хора с увреждания, ще допринесат за модернизиране на сградния фонд, създаване на приветлива и ефективна среда. Изпълнението на проекта ще доведе до по-висока енергийна ефективност, ще допринесе пряко за намаляване на крайното енергийно потребление в обществената сграда, както и ще подобри мобилността на хората с увреждания.

Така ще се гарантира по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и ще се създадат предпоставки за ускорено икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn