Община Панагюрище с пет одобрени проекта по Национална програма „За чиста околна среда – 2017 година“

Пет проектни предложения на Община Панагюрище по Национална програма „За чиста и околна среда – 2017“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са одобрени от комисия, назначена със Заповед на Министъра на околната среда и водите, съобщиха от местната администрация.

Одобрените проекти са:

– „Обичам природата и аз участвам – квартал Драгулин“ – създаване на зона за отдих и изграждане на детски кът в град Панагюрище, квартал Драгулин;

– „Обичам природата и аз участвам – квартал ж.к. „Оптикоелектрон I“ – Многофункционална спортна площадка в квартал ж.к. „Оптикоелектрон I“, град Панагюрище;

– „Обичам природата и аз участвам“ – Кметство село Попинци;

– „Обичам природата и аз участвам“ – Кметство село Баня;

– „Създаване на кът за игра и отдих за децата от филиалната сграда от ДГ „Райна Княгиня”.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по Национална програма „За чиста околна среда – 2017“ за петте проектни предложения е 45 000 лева /с ДДС/.

Проектът „Обичам природата и аз участвам – квартал Драгулин“ – създаване на зона за отдих и изграждане на детски кът в град Панагюрище, квартал Драгулин е на стойност 10 000 лева /с ДДС/.

Проектът предвижда почистване на терен между улица „Шести септември“ и улица „Филип Щърбанов“ чрез доброволен труд на жителите в квартала, направа на бетонен фундамент, създаване на зона за отдих и детски кът – поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, монтиране на комбинирано детско съоръжение и люлка-везна.

Проектът „Обичам природата и аз участвам – квартал ж.к. „Оптикоелектрон I“ – Многофункционална спортна площадка в квартал ж.к. „Оптикоелектрон I“, град Панагюрище е на стойност 10 000 лева /с ДДС/.

Проектът предвижда почистване около многофункционалната спортна площадка, намираща се в района на ж.к. „Оптикоелектрон I“ с участието на жителите на квартала, доставка и монтаж на футболни врати с мрежа, доставка и монтаж на волейболна мрежа с пилони, доставка и монтаж на тенис маса на открито, ограда, пейки.

С реализирането на двата проекта ще се подобри жизнената среда в двата квартала и ще се поставят основите за формиране на позитивна нагласа към природата и живущите в квартала.

Участието на гражданите в реализирането на проектите ще повиши гражданското самосъзнание и желание за поддържане и опазване на околната среда.

Проектът „Обичам природата и аз участвам“ на Кметство село Попинци е на стойност 10 000 лева /с ДДС/.

Проектът е насочен към подобряване на жизнената среда в село Попинци чрез облагородяване и създаване на кът за отдих и игри в парка на селото.

Проектът предвижда създаване на зона за отдих и игра, включваща детски съоръжения, беседка, пейки, изграждане на алеи и парапет и поставяне кошчета за отпадъци, залесяване на почистените площи, направа на цветни лехи, посяване с тревни смески.

Проектът „Обичам природата и аз участвам“ на Кметство село Баня е на стойност 10 000 лева /с ДДС/.

Проектът предвижда изграждане на зона за отдих с детски кът, включваща изграждане на беседка и пергола, изграждане на детска площадка, монтиране на пейки и кошчета за отпадъци.

Проектът ще бъде реализиран в лесопарк Баня в местността „Манастирчето“.

Проектът „Създаване на кът за игра и отдих за децата от филиалната сграда от ДГ „Райна Княгиня” е на стойност 5 000 лева /с ДДС/.

Проектът предвижда почистване и кастрене на засъхнали и надвиснали клони от съществуващите дървета и храсти, монтаж на спортни уреди за игра, изграждане на беседка за отдих, монтиране на кошчета за отпадъци, ремонтни дейности на постоянните пясъчници.

Проектът ще спомогне за стимулиране на здравословния начин на живот на децата чрез спорт, игри и отдих в приятна среда.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn