Община Панагюрище търси да назначи социален работник

Във връзка с реализацията на Проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250, процедура BG05M9OP001 – 2. „Независим живот”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 11.10.2016 година стартира приемане на документи за длъжността „Социален работник“

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“:

Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.

Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година.

Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Опит при работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.  68, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 3 ч. дневно.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са: Писмено заявление по образец, автобиография/CV, копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документи за кандидатстване за заемане на длъжността „Социален работник“ се подават в периода от 11.10.2016 г. до 18.10.2016 г. /включително/, на ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившето училище/ от 09,00 до 17,00 часа.

Заявления за кандидатстване можете да получите на място, както и в Общинска администрация гр. Панагюрище.

Подборът и назначаването ще бъде извършен чрез провеждане на конкурс на два етапа – административно съответствие и събеседване.

За справка и информация тел. 0885885431 – Петя Терзийска, Ръководител проект;

0884310740 – Атанаска Мечева – Счетоводител проект;

0887688770 – Соня Скачкова – Координатор проект.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn