Община Панагюрище ще дофинансира 13 маломерни паралелки в училищата на община Панагюрище за учебната 2018/2019 година

Предложение за утвърждаване и дофинансиране на 13 маломерни паралелки в училищата на община Панагюрище за учебната 2018/2019 година е постъпило в Общински съвет – Панагюрище от зам-кметът „Хуманитарни дейности” Галина Матанова. От тях две са в Панагюрище , в ОУ „20 април“, VI клас с 13 ученика  и VII клас с 15 ученика. Шест ще бъдат маломерните паралелки в ОУ „Отец Паисий“- село Попинци и пет в ОУ „Свещ. Недельо Иванов“- село Поибрене, където учениците от 2-ри и 3-ти клас да бъдат в една смесена паралелка. За формирането на тази паралелка от два класа с по-малко от 10 ученици е необходимо кметът на община Панагюрище да подготви мотивирано искане до РУО Пазарджик.
Предложението на заместник кмета Матанова е във връзка с 3 броя докладни записки от директори на училища на територията на община Панагюрище, които предлагат да бъдат утвърдени паралелки с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017г., обн.-ДВ, бр.81 от 10.10.2017г., изм. и доп., бр.31, от 10.04.2018г., в сила от 01.01.2018г., за учебната 2017/2018 г.

Дофинансирането на паралелките ще е в размер на 21% от единния разходен стандарт за един ученик за учебната 2018/2019 г..
Средствата за финансиране на паралелките за периода 15.09.-31.12.2018 г. да бъдат отчитани във функция „Образование” , като дофинансиране на дейност „Неспециализирани училища” в бюджет 2018, а средствата за финансиране на паралелките за периода 01.01.-30.06.2019 г., да бъдат планирани и осигурени в бюджета за 2019 година по функция „Образование” като дофинансиране на дейност „Неспециализирани училища”.

Решение за утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на община Панагюрище за учебната 2018/2019 година трябва да вземе Общински съвет – Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn