Община Панагюрище ще кандидатства с проектно предложение „Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“ по проект “ Красива България“ за кампания 2019 г.

Община Панагюрище подготвя проектно предложение „Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“  по проект “ Красива България“ за кампания 2019 година. Срокът за кандидатстване е 18.01.2019г. Проектното предложение предвижда преустройство на бивш филиал на ДГ”Пролет” в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня. В рамките на съществуващото застрояване ще се обособят два отделни обекта, които ще са функционално самостоятелни. Общи ще са административните им части, битовите помещения и стаята за почивка. Съгласно условията за допустимост  за всяко проектно предложение е решение на Общински съвет за определяне на точен процент на съфинансиране на обекта, и че няма да се променя предназначението на обекта минимум 5 години.

В писмо до Общински съвет-Панагюрище, кметът Никола Белишки предлага на местния парламент да даде съгласието си общината да кандидатства с проектното предложение по проект “ Красива България“ за кампания 2019 , и Община Панагюрище да осигури съфинансиране по проекта в размер на 55%.

Въпросът е включен в дневния ред на предстоящата на 18 декември сесия на Общинския съвет.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn