Община Панагюрище ще подпомогне финансово семейства за инвитро процедури. Документи се приемат до 18 август

Критерииje за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с АРТ методи, обяви Община Панагюрище. Кандидатите трябва  да са кандидатствали за финансиране на ин витро чрез Център за асистирана репродукция. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на община Панагюрище през последните три години. При двойки във фактическо съжителство и при семейства на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите. Да нямат парични задължения към Община Панагюрище и общинските търговски дружества. Да са здравно осигурени – с непрекъснати здравноосигурителни права.

 Необходимите документи:

1.Заявление по образец ( приложение № 1).

2.Декларация ( приложение № 2).

3. Лична карта на заявителя и на съпруга/партньора (документите се връщат след сверяване на данните в заявлението).

4. Писмена декларация в свободен текст, че лицата не са одобрени за цялостно или са одобрени за частично финансиране от други източници.

5. При двойки във фактическо съжителство – писмена декларация в свободен текст за удостоверяване на семейното положение.

6. Заповед за одобрение или мотивиран писмен отговор за отказ за финансиране на директора на Центъра за асистирана репродукция.

7. Удостоверение за брутния доход на семейството/двойката във фактическо съжителство за предходните дванадесет месеца.

Документите за кандидатстване ще бъдат приемани в Център за административно обслужване при Община Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13 от 28.07.2020 година до 18.08.2020 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn