Община Панагюрище ще получи над 3 хил.лв. от наложени санкции за нарушения на Закона за опазване на околната среда

Близо 7 хиляди лева е стойността на събраните суми от РИОСВ-Пазарджик през месец юли от наложени санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда – за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения. 5414.84 лева са от наложени  санкции по този член от закона и  1400.00 лева са платени по издадени наказателни постановления и наложени глоби и/или санкции по специалните  закони. От тях 4331.87 лева са разпределени и ще бъдат преведени на общините, на чиято територия се намират санкционираните субекти. От събраните суми на община Панагюрище ще бъдат преведени 3220 лева, на община Пещера – 849.47 лева  и  на община Пазарджик – 262.40 лева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn