Община Панагюрище ще продава два общински недвижими имота в село Оборище

В Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 година са включени за продажба два имота в село Оборище – „За обществена сграда” и „За детска градина”. В тази връзка Общинска администрация-Панагюрище предлага на местния парламент да вземе решение за продажбата на двата терена, чрез публичен търг с тайно наддаване. Първоначалната тръжна цена „За обществена сграда” е 30 000 лева без ДДС, а „За детска градина” е 17 000 лева без ДДС. Предложените цени са определени въз основа на оценки на оценител на имоти и данъчни оценки на съответните имоти.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn