Община Панагюрище ще сключи нов договор за безвъзмездно управление на помещения в сградата на поликлиниката с ЦСМП-Пазарджик, филиал Панагюрище

В Общинска администрация –Панагюрище е постъпило писмо от директора на Центъра за спешна медицинска помощ-Пазарджик с искане за сключване на нов договор за безвъзмездно управление на помещенията в сградата на поликлиниката, частна общинска собственост, в които ЦСМП, филиал Панагюрище осъществява дейност.

В качеството си на териториална структура на бюджетна издръжка, финансирана от държавния бюджет, ЦСМП-Пазарджик, филиал Панагюрище не следва да заплаща наем при предоставяне на общински имот. Освен това местната администрация има право да предоставя безвъзмездно за управление имоти, общинска собственост на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.

В тази връзка кметът на общината Никола Белишки, предлага на Общински съвет –Панагюрище да вземе решение за предоставяне за безвъзмездно управление, за срок от 5 години, на ЦСМП-Пазарджик за нуждите на филиал Панагюрище медицински кабинети № 7, №8, №9 и №10 /ново крило/ и кабинет №17 /старо крило/, в едно с припадащите се общи части към тях от I-ви етаж в сградата на поликлиниката. Помещения, находящи се в бившата зъботехническа лаборатория, в едно с припадащите се общи части към тях от III-тия етаж в сградата на бившата стоматологична поликлиниката, както и да бъде предоставена площ от 66 кв.м. от паркинга пред здравното заведение, за обособяване на три паркоместа за линейки.

Преустройството и ремонта на помещенията ще са за сметка на ползвателя.

Предложението на градоначалника Белишки ще бъде разгледано от Постоянна комисия „Здравеопазване, социална и етническа политика ” към местния парламент, след което гласувано в зала.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn