Община Панагюрище ще стартира проекта за изграждане на Център за работа с деца на улицата 

На 5 юли в сградата на Община Панагюрище се проведе встъпителна пресконференция по проект „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 803 600,00 лева. Финансирането от Европейски фонд за регионално развитие е в размер на 683 060,00 лева, националното финансиране – 120 540,00 лева. Планира се проектът да бъде финализиран през септември 2022 г.

Основни ползватели на комплекса от услуги и грижи в Центъра ще са деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол. Изграденият Център за работа с деца на улицата ще спомогне за предотвратяване на ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn