Община Панагюрище ще участва в учредяването на Организация за управление на туристически район Долина на розите

В Концепцията за туристическо райониране на България са обособена 9 туристически района – район Дунав, район Стара планина, район София, район Тракия, район Долина на розите, район Рила-Пирин, район Родопи, район Варна (Северно Черноморие), район Бургас (Южно Черноморие).

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с териториалните особености и спецификата на различните части от страната и осъществяване на ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар.

В район Долина на розите попадат 19 общини, сред които е и Община Панагюрище.

В Концепцията за всеки туристически район е предложена основна и разширена специализация. Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите. Основна специализация на район Долина на розите е здравния и културен туризъм, а допълващите са: балнео туризъм, СПА и уелнес туризъм, културно-познавателен и фестивален туризъм, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен и рекреативен туризъм, винен туризъм.

Туристическият район се управлява от Организация за управление на туристическия район, която се учредява и регистрира по реда на Закона за туризма.

Общински съвет – Панагюрище одобри участието на Община Панагюрище в учредяването на Организация за управление на туристически район Долина на розите и упълномощи кмета на община Панагюрище Никола Белишки да представлява Община Панагюрище в Организацията.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn