Общините получават нови 79 хил. лв. за въвеждане на ИКТ в училищата

Правителството одобри допълнителни трансфери към общини в размер на 79 320 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” и са предназначени за изграждане на безжични мрежи в училищата.

Националната програма „ИКТ в училище” е продължение на Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища (2005-2007) и развива нейните постижения, като същевременно допълва инициативите на МОМН по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – проект „ИКТ в образованието”, в частта осигуряване на достъп до интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и учители. Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване и др.

Очакваните резултати са:

– сто на сто свързаност на училищата с интернет и европейското образователно пространство при гарантиран достъп до контролния център за управление на мрежата и съдържанието;

– осигуряване възможност на изявени ученици и учители по-ефективно и пълноценно да участват в изпълнението на целите на програмата и да развиват иновативен капацитет.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn