Общините ще получат финансиране за осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 2 327 264 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

388 950 лв. са предвидени за финансиране на проекти по модул 1 – Модернизиране на системата на професионалното образование” на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”. С тях ще бъде осигурена материална база на 17 професионални гимназии и средни училища в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда.

С 379 493 лв. ще бъдат изпълнени проекти по двата модула на НП „Заедно в грижата за всеки ученик“. 125 училища ще бъдат подпомогнати със сумата от 191 928 лв. за дейности по проследяването на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуални портфолиа с информация за успеха на учениците по всички учебни предмети.

153 общински училища и детски градини ще получат 187 565 лв. за подготовка и обучение на екипи, които да подпомагат по-плавния преход при преминаване между отделните етапи на обучение на децата. Със средствата ще се осигурят възнагражденията за допълнителна работа на учителите, както и закупуването на материали за планиране и допълнителни уроци.

По Модул „Без свободен час в училище” на НП „Без свободен час“ се предоставят 1 306 648 лв. за заместване на отсъстващи учители в 692 училища. По втория модул – „Без свободен час в детската градина” на 80 детски градини се предоставят 102 423 лв. за заместване на отсъстващи учители в трета и четвърта подготвителна възрастова група и в смесени групи, в които 5- и 6-годишните деца са повече от половината от състава на групата.

Със сумата от 149 750 лв. по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие” – Астрономическа обсерватория и планетаруим в Димитровград ще бъде оборудвана с нов дигитален планетариум в зала за проектиране на изкуствено звездно небе.

Необходимите средства са в рамките на планираните разходи за изпълнение на национални програми за развитие на образованието и се осигуряват от бюджета на МОН за 2020 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn