Общинска администрация-Панагюрище напомня на потребителите на административни услуги за възможностите, които предоставят алтернативните канали за заявяването на услуги и получаване на издадени документи

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на коронавирус COVID-19, както и регистрираните случаи на заболяването в България, Общинска администрация-Панагюрище напомня на потребителите на административни услуги за възможностите, които предоставят алтернативните канали за заявяването на услуги и получаване на издадени документи:

1.           Система за сигурно електронно връчване /е-връчване/ за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал.4 от ЗЕУ. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

2.           Портала www.egov.bg

3.           Е-поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. “ style=“text-decoration: none; color: rgb(255, 102, 0);“>obstina@abv.bg

4.           Портал за електронни административни услуги на Община Панагюрище: https://auslugi.com/public/home/panagiurishte/index

Община Панагюрище призовава жителите на общината към спокойствие и проява на социално отговорно поведение по отношение на собственото си здраве и здравето на околните.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn