Общинска администрация-Панагюрище предлага язовирите „Калината“ и „Груево блато“да бъдат предоставени под наем

Във връзка с проявен интерес за предоставяне под наем на язовирите „Калината“ и „Груево блато“- публична общинска собственост в землището на град Панагюрище, в местния парламент е постъпило предложение от кмета на общината Никола Белишки двата язовира да бъдат включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на язовирите „Калината“ с площ 7 356 кв. м., при първоначална годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител на имоти – 450 лева и „Груево блато“ с площ 32 252 кв. м., при първоначална годишна наемна цена, определена от лицензиран оценител на имоти – 550 лева.

Постоянната комисия „Бюджет и икономика на общината“ е разгледала постъпилото предложение и го приема със 7 гласа „За“ от 7 гласували. Предстои разглеждането му и от постоянна комисия „Екология, туризъм, селско и горско стопанство“. Какво ще е решението на Общински съвет-Панагюрище, предстои да разберем.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn