Общинска ученическа викторина „Млади родолюбци” организира ЦПЛР-Панагюрище

ЦПЛР-Панагюрище организира общинска ученическа викторина „Млади родолюбци”, посветена на 140 години от освобождението на България и 142 години от Априлското въстание. Тя ще се проведе на 17-ти април и ще премине под формата на състезание на открито.
Участниците – ученици от V до X клас от училищата в общината ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
1. Първа възрастова група – V – VII клас;
2. Втора възрастова група – VIII – X клас.
Всяко училище може да участва с до 3 отбора във възрастова група. Отборите се състоят от трима души и трябва да имат собствени отличителни знаци (еднакви тениски, символи, означения и др.).
Стартът на състезанието ще бъде даден на площад „20 април“ на 17.04.2018 г. в 14,30 ч.
Предварително ще бъде изтеглен жребий за поредността на тръгване на отборите и ще им бъдат раздадени спортни картони, върху които те ще поставят печати на съответното място, при изпълняване на задания в различните исторически обекти.
Състезанието включва преминаване по трасе с 5 контролни поста. Всеки контролен пост представлява исторически обект, който отборите трябва да разпознаят, след като получат плик с указание. При пристигане на обектите, състезателите изпълняват различни задания:
– Пъзел – подреждане на пъзел – картини, свързани с освободителната война, разпознаване на изображението и записване на наименованието;
– „140 години свободна България“ – попълване на пропуските в текст, разказващ за основни моменти от Руско-турската освободителна война;
– „Всичко българско и родно любя, тача и милея“ – разпознаване на исторически и природни забележителности в България;
– „Великите българи“ – разпознаване на популярни български исторически личности.
Навсякъде комисия, в състав от трима души, ще наблюдава за спазване на правилата, ще предоставя печати на отборите и пликове с указания.
Критерии за оценяване – общ брой точки: 100
1. Правилно подреден пъзел и вярно наименование 10 т.
– Правилно подреден пъзел, без да е записано наименованието на изображението 5 т.
2. Вярно попълнени всички пропуски в текста за Руско-турската война (по 4 т. за всеки верен отговор) 40 т.
3. Разпознати и вярно записани наименования на историческите и природни забележителности в България (по 5 т. за верен отговор) 25 т.
4. Разпознати и вярно записани имена на историческите личности (по 5 т. за верен отговор) 25 т.

След приключване на състезанието, всяка комисия ще оценява изпълнението на заданията и ще попълва протокол с резултатите на отборите от съответния пост. Протоколите ще се предават на финала, където ще бъде попълнен Протокол за класиране. В него ще се сумират резултатите на състезателите от всеки пост. Класирането ще се определи от постигнатия от отборите общ брой точки. При равен резултат ще се взема под внимание времето, за което участниците са преминали по трасето.

Заяви за участие се приемат до 16.04.2018 г. в ЦПЛР – Панагюрище и на тел. 0886309803; e-mail:odkpan@abv.bg.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn