Общинските експерти по образование от цялата страна се събират в Пазарджик

Четвъртата национална среща на общинските експерти по образование ще се проведе от 8-ми до 10-ти февруари 2017 г. в Пазарджик. Събитието се организира от НСОРБ в партньорство с Община Пазарджик. Целта на събитието е в широк кръг заинтересованите страни в конструктивен диалог да обсъдят най-ефективните практически мерки и действия, които могат да бъдат предприети за провеждането на интегрирана политика по отношение развитието на образованието, личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.Традиционно в нея, освен общинските експерти по образование, председателите и членовете на комисиите по образование в Общинските съвети, участие вземат представители на МОН, в това число и на УО на ОПНОИР, на неправителствения сектор и бизнеса. Водеща тема на националната среща ще бъде практическото прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование и предвидените в него правомощия и отговорности на общините. Предвижда се в програмата да бъде поставен акцент и върху:

-мерките за постигане на по-пълен обхват на децата в задължителна училищна възраст;

-възможностите за повишаване качеството на професионалното образование;

-преструктурирането на мрежата и финансирането на общинското образование през 2017 г.

В паралелните сесии на срещата ще бъдат дискутирани и други теми, касаещи общинските отговорности в образователния процес. Представянето на добри практики от образователни обекти на Община Пазарджик ще бъде съчетано с работни групи и дискусии по актуални и ключови за образованието теми.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn