Общинските съветници прегласуваха извънредно свое решение

Около 10 минути продължи провелото се днес, 15 октомври, извънредно заседание на Общински съвет-Панагюрище. Поводът местните парламентаристи да се съберат отново, 14 дни след като си направиха снимка за спомен от изминалия мандат, бе върнато от областния управител решение №869, взето от общинските съветници на 16.09.2015 година. Решението касае продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд. Става въпрос за две ливади, намиращи се в землището на град Панагюрище, в местността Буеви ниви. В заповедта на губернатора, която е с дата 05.10.2015 година, той се позовава на разпоредба от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, според която имоти с начин на трайно ползване – ливади не могат да бъдат обект на продажба, а за тях е предвиден специален ред за управление, регламентиран в чл. 37 от ЗСПЗЗ.
Общинските съветници преразгледаха върнатото решение и взеха ново, в което отпада частта, свързана с продажбата на въпросните имоти.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn