Общинските съветници се събират на заседание

Днес от 13.00 часа  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 9 точки.

1.Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2016 година по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на община Панагюрище.

2.Увеличаване на капитала на „Оборище“  ЕООД.

3.Упълномощаване Кмета на община Панагюрище да присъства и гласува на Общото събрание на съдружниците в МБАЛ „С.Николов“ ООД, гр.Панагюрище.

4.Даване съгласие за ползване на дървесина от Общински горски територии през 2017 година.

5.Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето за 2015 година и приемане  на Програма за закрила на детето за 2016 година.

6.Упълномощаване Кмета на община Панагюрище да присъства и гласува на Общото събрание на съдружниците в „Спорт Инвест-Панагюрище“ ООД

7.Приемане на отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Панагюрище за подкрепа на интеграционните политики за 2015 година.

8.Упълномощаване постоянната комисия по Местно самоуправление и законност да изпълнява и функциите на постоянна комисия, съгласно чл. 25, ал.1, т. 3 от ЗПУКИ.

Разпореждане с общинско имущество е 9-та точка в предварителният дневен ред, която включва  21 подточки.

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn