Общинските съветници упълномощиха кмета на община Панагюрище Никола Белишки да присъства на Общото събрание на МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД

Със свое решение на извънредната сесия днес, общинските съветници упълномощиха кмета на община Панагюрище Никола Белишки да присъства на Общото събрание на МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД и да гласува по дневния ред за:

1.Приемане на доклада за дейността на МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД за 2016 г.

2.Приемане на доклада на одиторско дружество „Делойт одит”ООД за извършена проверка на Годишния финансов отчет на МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД за 2016 г.

3. Приемане на Годишния финансов отчет на МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД за 2016 г.

4.Освобождаване от отговорност на Управителя на Дружеството за дейността му през 2016 г.

5.Избор на дипломиран експерт – счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД за 2017 г.

Общото събрание ще се проведе на 9 юни.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn