Общинският план за младежта за 2021 година цели привличане и задържане на младите хора в община Панагюрище 

Общински съвет-Панагюрище прие  Общинския план за младежта за 2021 година и Отчета за изпълнение на Общинския план за младежта за 2020 година на последното си заседание. Като успешни и ефективни определи реализираните от плана дейности заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова. С наложените противоепидемични мерки в условията на ковид епидемията са реализирани малко под 60% от планираните дейности, сочи обобщената оценка на база на извършения мониторинг. Зам.-кметът Матанова открои някои от постигнатите резултати през 2020 г.  Налице е положителна тенденция, както по отношение на посоката на взаимодействие на заинтересованите страни, така и по отношение на отговорното следване на ангажиментите на разпознатите за отговорни в мерките публични институции, НПО, част от местния бизнес и представители на местните общности.

ТЕМАТА продължава на страниците на тазседмичния брой на вестник „ОБОРИЩЕ“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn