Общинският съвет в Панагюрище приема няколко отчета на заседанието на 18 февруари

На заседанието на Общински съвет, което ще се проведе в четвъртък, 18 февруари, ще бъдат гласувани няколко решения, свързани с дейността на местния законодателен орган. Ще бъдат приети Отчет за работата на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на 2020 година, както и приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Панагюрище за второ полугодие на миналата година. В дневния ред е включено и приемане на План за работата на градския парламент за първо полугодие на 2021 година. При приемането на отчета за първото полугодие на 2020 година стана ясно, че от разгледаните и приети за периода 67 решения, всички те са изпълнени или в процес на изпълнение. 

На предстоящото заседание ще бъдат приети още Отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 година и Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година, както и Отчет за изпълнение на общинския план за младежта за 2020 година и Общински план за младежта за 2021 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn