Общинският съвет подкрепи предложение за изграждането на социален дом на мястото на закритото училище в село Левски

На заседанието си в четвъртък, 14 април, местният парламент да даде съгласие училищната сграда и част от сградата използвана за детска градина  в село Левски да бъдат отделени в самостоятелен урегулиран поземлен имот с предназначение за „социални услуги”. Решението бе взето въз основа на постъпило становище от кмета на селото Славчо Мавров във връзка с инвестиционно намерение на Спас и Нешко Гергови за изграждане на социален дом на мястото на бившето училище в Левски. ”Даването на съгласие на това предложение ще даде нов живот на училищната сграда , макар и с малко по-различно предназначение. Това ще стимулира икономическия и социалния живот в селото”, подчерта председателят на постоянната комисия „Образование, култура, младежки и социални дейности” Георги Георгиев. Общинският съвет възложи на кмета на община Панагюрище Никола Белишки да поиска писмено съгласие за промените от министъра на образованието и науката. Припомняме, че училището в село Левски бе закрито на 1 септември 2008 година, след решение на Общинския съвет от 26 февруари 2008 г. за оптимизиране на мрежата от училища в община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn