Общинският щаб за защита при бедствия се запозна с предприетите мерки за предотвратяване на пожари

Във връзка със Заповед №РД-83/09.05.2024 на областния управител на област Пазарджик, днес – 28 май, в сградата на Община Панагюрище се проведе заседание на Общинския щаб за защита при бедствия.

Темата на заседанието бе „Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в горските територии и земеделските земи и тяхното своевременно  ликвидиране на територията на община Панагюрище през 2024 г.

Със задълженията на физически и юридически лица, и кметове на кметства за опазване на селскостопанската реколта присъстващите запозна главен инспектор Бобеков от РС „ПБЗН“ – Панагюрище. Той разясни и задълженията на институциите по време на жътвената кампания за опазване на житните култури от пожари и грабежи.

За предприетите превантивни мерки за защита на горските територии от пожари информация дадоха представители на Държавно горско стопанство – Панагюрище.

На заседанието присъства и Антония Костова, ръководител на звено „Общински горски територии“, която съобщи за предприетите превантивни мерки за опазване на общинския горски фонд. Ръководителят на КЕЦ – Панагюрище Борислав Иванов и Цвятко Лалов от „ВиК-П“ ЕООД дадоха информация за предприетите превантивни мерки от съответните дружества. Кметовете на кметства също предоставиха данни за превантивните мерки през пожароопасния сезон на 2024 г.

За състоянието на републиканската пътна мрежа присъстващите  информира представителят на Областно пътно управление Николай Лупов.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn