Общински съветници предлагат Изменение на Наредбата за символите, почетните звания и отличия

Общински съвет-Панагюрище да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символите, почетните звания и отличия, такова предложение отправят групата общински съветници от БСП до градския парламент. Те се мотивират с това, че Наредбата предвижда присъждане на три почетни звания: „Вписване в Мемориалната стена на община Панагюрище в Градски исторически музей”, „Почетен гражданин” и „Почетен знак за заслуги към Панагюрище”, като регламентира процедурата по присъждане. В един от членовете обаче ясно упоменава само две от званията – „Почетен гражданин” и „Почетен знак за заслуги към Панагюрище”, което оставя без ясна процедура по предлагане и приемане на решение за вписване в Мемориалната стена. Те посочват няколко изменения на текста на Наредбата, засягащи вземането на решения за присъждане на почетните звания, състава на времената комисия, която разглежда предложенията, времевото разстояние между разглеждане на предложенията и тържествените церемонии по присъждане на званията, както и лицата, имащи право да правят предложения. Приемането на из- менения в Наредбата за символите, почетни- те звания и отличия би довело до недопускане на субективизъм при прилагане на процедурата по присъждане на почетните звания и отличия чрез уеднаквяването и еднозначното й дефиниране, според съветниците, предлагащи приемане на изменение в наредбата.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn