Общински съвет- Панагюрище даде разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост във връзка с изграждането на преносния газопровод

Във връзка с постъпило заявление от „Булгартрансгаз“ЕАД, на заседанието си от 30-ти юли Общински съвет-Панагюрище даде съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти – публична общинска собственост – Банско дере, Дере Средния гьол и Дере Търнов дол, с цел – изграждане на линейна инфраструктура „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп и обслужваща технологична съобщителна връзка“, с 4-годишен срок на действие от датата на издаване.

Припомняме, че консорциум с предимно чуждестранно участие бе избран от „Булгаргазтранс“ за изпълнител на проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп. Решението на „Булгаргазтранс“ за класиране на офертите бе от 10 юли, като участниците имаха право да го обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията в срок от 10 дни.

ДЗЗД „Газстрой Панагюрище/Пирдоп“ е определен за победител в процедурата, която „Булгартрансгаз“ обяви в началото на март. Консорциумът предлага да завърши проекта за 280 дни, а офертата му е 23.6 млн. лв. без ДДС. До финала на процедурата бяха допуснати още двама кандидата, а три от предложенията са отхвърлени заради документални непълноти.

Прогнозната стойност на проекта, който е с дължина 62.6 км и минава през пет общини, беше 24.728 млн. лв. без ДДС. В сумата не влизат самите тръби, които се предвижда да бъдат осигурени от „Булгартрансгаз“. Максималният срок, за който трябва да се направи газопроводът, беше определен на 400 дни. Като критерий за оценка на предложенията беше определена икономически най-изгодната оферта, при която цената има тежест от 55 точки, а останалите 45 са за качество (организация и срок на изпълнение).

Като най-добра е оценена офертата на ДЗЗД „Газстрой Панагюрище/Пирдоп“, която е получила 97.32 точки. Консорциумът предлага да изгради газопровода за 280 календарни дни от подписването на договора до издаването на акт 15.

Проектът е част от плановете за снабдяване на основни промишлени центрове с природен газ. Трасето на газопровода ще премине през територията на общините Септември, Лесичово и Панагюрище (в Пазарджишка област), а също през общините Пирдоп и Златица (Софийска област).

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn