Общински съвет Панагюрище да отмени решението си за присъединяване на общината към Асоциацията по ВиК в област Пазарджик, предлага на местния парламент кметът Белишки

Със свое решение от 28.06.2016 г. Общински съвет Панагюрище даде съгласие за присъединяване на общината към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- в ликвидация“ – ЕООД, Пазарджик. На 04.07.2018 год. по електронната поща на Община Панагюрище е изпратен Проект на Допълнително споразумение (Анекс) към сключен на 06.04.2017 год. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги между Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация – в
ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик от една страна и „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД , гр. Пазарджик. Същият следва да се одобри от Общински съвет – Панагюрище преди процедирането му, пише в писмо до местния парламент кметът на община Панагюрище Никола Белишки и уведомява, че

Общинска администрация счита, че условията, описани в Приложение IX – „Дейности, включени в задължителното ниво на инвестиции” към представения Проект на Допълнителното споразумение (Анекс) са неприемливи за Община Панагюрище. В следствие на това, градоначалникът предлага на Общински съвет да вземе решение, с което да отмени  Решение №152 от 28.06.2016 год. на Общински съвет- Панагюрище, относно даване на съгласие за присъединяване на Община Панагюрище към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пазарджик (в ликвидация).”

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn