Общински съвет-Панагюрище заседава днес. Вижте дневния ред

Днес, 29.12. 202г. от 16.45 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 5 точки.

1.Предоставяне на възмездна финансова помощ на „Водоснабдяване и канализация-П“ ЕООД град Панагюрище.

2. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2024 – 2028 год.

3. Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище, мандат 2024 г. – 2028 г.

            4. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ по внесено Искане  изх.№ ПО-15-528-2/05.12.2023г. от Общинска служба по земеделие – Панагюрище за възстановяването му на наследниците на Георги Цвятков Пелтеков

            5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ по внесено Искане  изх.№ ПО-15-471-2/09.11.2023г. от Общинска служба по земеделие – Панагюрище за възстановяването му на наследниците на Марко Атанасов Гоешков.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn