Общински съвет- Панагюрище заседава днес. Вижте дневния ред

Днес, 17 октомври от 15.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 4 точки:

  1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2019 година. Изменение на инвестиционната програма.
  2. Разрешение за изработване  на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация /ПР/ в м. Полето с възложител „Джесика Инвест“ АД- гр.София.
  3. Разрешение за изработване  напроектзаподробенустройственплан /ПУП/-План за регулация /ПР/ с възложител „Джесика Инвест“ АД- гр.София.

4.Разпореждане с общинско имущество:

4.1. Отдаване под наем на част от общински имот, частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване, с. Попинци, м. Белейковец

4.2. Отдаване под наем на част от общински имот, частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване-II етаж в сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище
4.3. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Лазар Тодоров Бангьозов.

4.4. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Никола Стоев Панчовски.

4.5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Петър Маринов Дупелов.

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn