Общински съвет- Панагюрище прие състава на постоянните комисии, бяха избрани и техните председатели

Без разногласия бе приет и утвърден състава на постоянните комисии към местния парламент на провелото се на 21 ноември първо редовно заседание на новия Общински съвет-Панагюрище. За по-голяма част от комисиите предложението за председател бе само по едно, по две бяха предложенията за комисиите „Териториално и селищно устройство” и „Образование, култура, младежки дейности и спорт”.

Срещу предложената от ГЕРБ за председател на комисия Териториално и селищно устройство Радка Кроснарова от групата на БСП издигнаха за поста кандидатурата на Пенка Пиперкова. Светлана Парашкевова-Узунова се обоснова с опита на Пиперкова, но след гласуването в зала за председател бе избрана Радка Кроснарова с 15 гласа „за” и 5 „против”, за Пиперкова гласуваха 5 „за”, 13 „против” и 2 „въздържал се”.

Срещу предложения от ГЕРБ за председател на комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт” Томи Наплатанов, от името групата съветници на МК” СДС /БЗНС/” Пламен Търкаланов предложи Пепа Филина. След проведеното гласуване за председател бе избран Томи Наплатанов с 12 гласа „за”, 5 „против” и 3 „въздържал се”, за Филина гласуваха 3 „за”, 5 „против” и 12 „въздържал се”.

Със свое решение на сесията в четвъртък Общински съвет- Панагюрище прие състава на постоянните комисии, бяха избрани и техните председатели, както следва:

За председател на комисията по бюджет и икономика бе избран Христо Шиндаров, членове – Томи Наплатанов, Радка Кроснарова, Стоян Петришки, Иванка Димитрова, Станимир Велчев и Пламен Търкаланов.

Комисията по териториално и селищно устройство оглави Радка Кроснарова, членове на комисията са Христо Шиндаров, Христо Дураков, Стоян Петришки, Пенка Пиперкова, Иван Лалов и Пепа Филина.

Комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт ще председателства Томи Наплатанов, а в състава и са включени Георги Георгиев, Делчо Радулов, Петър Бабачев, Иван Раков, Пепа Филина и Сетлана Парашкевова-Узунова.

Комисията по здравеопазване, социална и етническа политика е с председател Делчо Радулов и членове ЦветанаЧамова, Цветанка Богоева, Иван Раков, Петър Мулешков, Пламен Търкаланов и Станимир Велчев.

Комисията по екология, туризъм, селско и горско стопанство – председател Цветанка Богоева, членове Цветана Чамова, Христо Дураков, Петър Бабачев, Пенка Пиперкова, Иванка Димитрова и Стоян Христов.

Комисията по местно самоуправление и законност с председател Петър Мулешков и членове Георги Георгиев, Стоян Христов, Светлана Парашкевова-Узунова и Иван Лалов.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn