Общински съвет-Панагюрище утвърди „Спорт Инвест – Панагюрище” ООД за концесионер на езерото и паркинга при „Арена Асарел“

С 20 гласа „За” от 20 присъстващи Общински съвет –Панагюрище прие решение, с което определи   „Спорт Инвест – Панагюрище” ООД за концесионер вследствие на проведена открита процедура по предоставяне на концесия с предмет управление на услуга по поддържане на спортно-атракционни съоръжения чрез експлоатация на изкуственото езеро в парка на гр.Панагюрище и по осигуряване на места за  паркиране чрез експлоатация на открит паркинг, намиращ се ул. „Кръстьо Гешанов” срещу възнаграждение, което се състои в правото на концесионера да експлоатира обектите на концесията, включително да получава приходите от потребителите на услугите, извършвани в обектите на концесия.

В тримесечен срок трябва да бъде сключен концесионен договор между кмета на общината Никола Белишки и „Спорт Инвест – Панагюрище” ООД.  Концесионният договор ще влезе в сила от датата на подписването му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени от него. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава 11 от Закона за концесиите.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn