Общински съвет- Панагюрище ще заседава на 14 март . Вижте дневния ред

На 14.03. 2023 г. от 16. 30 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва четири точки:

  1. Прекратяване на предоставянето на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Закрила“, град Панагюрище, делегирана от държавата дейност.

  1. Прекратяване на предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“, град Панагюрище, делегирана от държавата дейност.

  1. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да присъства на извънредно общото събрание на акционерите на „МБАЛ Пазарджик“ АД и гласува от името на Община Панагюрище

  1. Промяна на разчета за капиталови разходи на Община Панагюрище за 2023 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn