Общински съвет- Панагюрище ще избира временно изпълняващ длъжността кмет на 26 февруари

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и чл. 49. ал 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, във връзка с Решение на Върховен административен съд с №2006 от 20.02.2024 г. по административно дело №12366/2023 г., свиквам извънредно заседание на Общински съвет – Панагюрище на 26.02.2024 г. (понеделник) от 17:10 часа, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Панагюрище за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

 

ИВАН ЛАЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАНАГЮРИЩЕ

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn