Общински съвет ще заседава днес

Днес от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 10 точки. Предстои приемането на  отчет  за касовото изпълнение на  бюджета, отчет на сметките за средствата от Европейския съюз и сметки за чужди средства на  Община Панагюрище към 31.12.2015 година. За сведение ще бъде представен отчетът за дейността на РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр.Панагюрище за 2015 година. Точка трета от дневния ред е приемане на Общински план за защита при бедствия и аварии  за 2016 година.

Местните парламентаристи ще гласуват и приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Панагюрище за 2015 година и Програма за развитие на туризма за 2016 година, както и отчет за дейността на читалищата от община Панагюрище за 2015 година.

Общински съвет ще гласува още изменение на Методиката за определяне на начални цени за договаряне  и отдаване под наем на общински недвижими имоти и изменение на Наредбата за администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на община Панагюрище.

Утвърждаване  цена на концесионното възнаграждение за предоставената ПСОВ е друго решение по което градския парламент ще се произнесе. Предстои и приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020 година. Най-обширна е точката, касаеща разпореждане с общинско имущество.

Заседанието ще бъде излъчване на живо по телевизионно студио „Оборище прим“.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn