Общински ученически конкурс „Вълшебница есен“ организира Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище

Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище организира Общински ученически конкурс Вълшебница есен“. Право на участие имат всички деца и ученици от община Панагюрище, разделени в четири възрастови групи:

І група – от 3 до 7 години

ІІ група – от І до ІV клас

ІІІ група – от V-VІІ клас

ІV група – от VІІІ – ХІІ клас

Надпреварата ще бъде в две тематични направления:

– Конкурс за рисунка
– Приложно изкуство – творби от природни материали

Всички конкурсни материали трябва да бъдат изпратени в ЦПЛР до 10.11.2021 година. Класирането ще бъде индивидуално и колективно за всеки конкурс в четирите възрастови групи.

Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени в общинските електронни медии на 12.11.2021г., както и онлайн изложба на наградените творби.

Наградите ще бъдат изпратени до учебното заведение на класираните.

Конкурсът има за цел да се засили интереса на учениците към проблемите на екологията, да съдейства за формиране на ново гражданско поведение и чувство на отговорност за опазване на околната среда, да се популяризира уникалното богатство на българската природа, да се развие творческия потенциал на учениците и да се даде възможност за изява на младите таланти.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ЦПЛР – ПАНАГЮРИЩЕ – ТЕЛ: 03537 6 22 72, е-mail: odkpan@abv.bg.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn