Общински ученически конкурс под наслов „Писмо до будител”- послание през вековете

Общински ученически конкурс под надслов „ПИСМО ДО БУДИТЕЛ“ – ПОСЛАНИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ, организира Център за подкрепа за личностно развитие- Панагюрище.

Цел на конкурса:

„…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот…

Стоян Омарчевски, 1922 г.

РЕГЛАМЕНТ

  1. УЧАСТИЕ:

В конкурса могат да участват ученици от всички училища в общината разделени в три възрастови групи:

Първа възрастова група – IIV клас

Втора възрастова група – VVII клас

Трета възрастова група – VIIIXII клас

  1. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО и МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТИ

2.1 Литературно творчество

  • Есе-Участието с есе е индивидуално. Да бъде ясно и точно формулирана теза; удачно подбрани аргументи; личностна позиция; оригиналност и творчески подход към темата; Разработките да се отнасят към тематичния кръг, обемът да не е повече от 2 листа формат А4.

  • Стихотворение и разказ-Учениците могат да участват с повече от една творба на определената тема.

2.2 Мултимедийни проекти

  • Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип. Могат да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер ,работещ под операционна система Windows. Няма ограничения в сложността и съдържанието ,в използвания формат и обем. Времетраене -10 мин.

III. Всeки конкурсен продукт да съдържа следната информация:

  • трите имена на ученика, клас /клуб,училище,ръководител

IV. Конкурсните материали ще се приемат до 22.10.2022 г. на адрес:

гр. Панагюрище

ул.Ангел Шишков”№10

ЦПЛР-Панагюрище или Email: odkpan@abv.bg

V. Класирането ще бъде индивидуално или колективно и ще се извърши за всеки конкурс в посочените по-горе възрастови групи.

Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени в общинските електронни медии на 28.10.2022г., а наградите ще бъдат изпратени до учебното заведение на класирания.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ЦПЛР-ПАНАГЮРИЩЕ – ТЕЛ: 03537/ 6 22 72, Email: odkpan@abv.bg.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn