„Моята България“ е темата на ученическия конкурс, организиран от Обединен детски комплекс

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
ПАНАГЮРИЩЕ
ОБЯВЯВА
ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРИЯ”

Конкурсът е посветен на Националния празник на България – Трети март. Организира се в три раздела – „Фотография”, „Макети” и „Изобразително изкуство”
І. ЦЕЛИ
– Да се предостави възможност на учениците със средствата на изобразителното изкуство и фотографията да разкрият красотата на България с нейната природа, бит и култура и да се възпита любов към „всичко българско и родно”
– Да се провокира творческият потенциал и положителното мислене на младите хора;
ІІ . РАЗДЕЛИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
РЕГЛАМЕНТ:
В конкурса могат да участват ученици от цялата община от училища и извънучилищни звена.
А. РИСУНКА
За ученици от I до ХІІ клас, разпределени в следните три възрастови групи:
І – IV клас – Първа възрастова група;
V – VIII клас – Втора възрастова група;
IX – XII клас – Трета възрастова група.
Условия за участие:
1. Всеки автор може да участва с най-много две творби по темата.
2. Рисунките да са озаглавени и изпълнени с техника по избор – акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, туш и пр.
3. Формат – по избор
4. Всяка творба на гърба да съдържа следната информация:
– трите имена на участника;
– училище/ извънучилищно звено – школа, клуб и пр., клас и населено място;
– име на произведението;
– име на ръководителя, ако има такъв.
5. Най-добрите творби ще бъдат включени в изложба.
Б. МАКЕТИ – български културни, исторически и архитектурни паметници
1. Макетите трябва да бъдат придружени с информация за обекта.
2. Към всяка творба трябва да бъдат приложени и данни за участниците : трите имена, клас, училище, ръководител
В. ФОТОГРАФИЯ
За ученици от V до ХІІ клас, разпределени в две възрастови групи:
V – VІІІ клас – Първа възрастова група и
ІХ – ХІІ клас – Втора възрастова група.
Условия за участие:
1. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото.
2.Файловете не трябва да са по-големи от 6 MB.
3. Всеки автор трябва да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).
4. Допускат се следните допълнителни обработки на снимките: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението и прекадриране на снимката.
5. Няма ограничения относно датата, на която е направена снимката.
6. Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса снимки, които нямат необходимите технически качества и не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.
7. Участието във фотоконкурса е индивидуално;
8. Снимките за участие в конкурса се изпращат по електронна поща, като прикачен файл, на адрес odkpan@abv.bg, с тема на писмото: „Фотоконкурс – Моята България“.
9. Всяка изпратена снимка трябва да отговаря на посочените в настоящия регламент технически изисквания, като в електронното писмо освен информацията за снимката, трябва да са посочени още следните данни за фотографа: трите имена, клас, училище или извънучилищно звено, населено място, електронна поща, и телефон за връзка.
10. Всеки автор може да участва в конкурса с максимум 2 снимки, но всяка снимка трябва да бъде придружена с цялата задължителна информация. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.
Снимки или сюжети публикувани в интернет няма да бъдат класирани.
Най-добрите фотографии ще бъдат включени в изложба.
ІІІ. СРОКОВЕ:
1. Краен срок за получаване на конкурсните материали – 26 февруари 2016г.
2. Откриване на изложбата, тържествено отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на удостоените с призови места участници – 2 март 2015 г. в
3. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
ОДК ГР. ПАНАГЮРИЩЕ – ТЕЛ: 03537/ 6 22 72, 0886309803
E-mail: odkpan@abv.bg
БЪДЕТЕ АКТИВНИ И ИНОВАТИВНИ!
ОЧАКВАМЕ ТВОРБИТЕ ВИ!

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn