Общински ученически конкурс „Това е България“, организира Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище

Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище обяви общински ученически конкурс на тема „Това е България“, посветен на Националния празник на България – Трети март. Конкурсът ще се проведе в три раздела: „Фотография”, „Мултимедийна презентация или видеоклип” и „Изобразително изкуство”, и в него могат да участват ученици от цялата община от училища и извънучилищни звена.

Раздел „Изобразително изкуство” включва рисунка, колаж и проект, и в него могат да се включат

ученици от I до ХІІ клас,които са разпределени в следните три възрастови групи:

І – IV клас – Първа възрастова група

V – VII клас – Втора възрастова група

VІІІ – XII клас – Трета възрастова група

В раздел „Мултимедийна презентация или видеоклип” могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разпределени в следните две възрастови групи:

V–VII клас– Първа възрастова група

VІІІ – XII клас– Втора възрастова група

Участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици.

В раздел „Фотография” могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разпределени в две възрастови групи:

V – VІІ клас – Първа възрастова група

VІІІ – ХІІ клас – Втора възрастова група

Снимки или сюжети, публикувани в интернет, няма да бъдат класирани.

Крайният срок за получаване на конкурсните материали е 24 февруари 2017г. Откриването на изложбата, отчитането на резултатите от конкурса и награждаването на победителите ще се състои на 28 февруари , от 15:00 ч. в Театър Дом – паметник.

Конкурсът „Това е България“ има за цел да се предостави възможност на учениците със средствата на изобразителното изкуство, фотографията и компютърните технологии да разкрият красотата на България с нейната природа, бит и култура и да се възпита любов към „всичко българско и родно”. Да се провокира творческият потенциал и положителното мислене на младите хора.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn