ОБЯВА: „Асарел-Медет“ АД продава употребявани автомобили

„Асарел-Медет“ АД
гр. Панагюрище
ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ:

 

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване ДРН Година на въвеждане в експлоат. Пробег, км Мин. цена

в лв. без ДДС

1 Автомобил Лада-Нива 2121 PA8109BK 2010 64 791 1 260 лв.
2 Автомобил Лада-Нива 2121 PA8115BK 2010 157 638 1 680 лв.
3 Автомобил Toyota Hilux 2.5D РА4905ВК 2010 298 500 885 лв.
4 Дизеловоз IVECO AD 180 T 27 W РА1863АТ 2006 128 780 16 045 лв.
5 Дизеловоз IVECO AD 180 T 27 W PA1754KB 2007 160 080 16 760 лв.

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.
Офертите се подават в срок до 08.11.2021 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на автомобил “ със забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия
  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на директор „Одит и контрол“.

За оглед и допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn