Обява за инвестиционно предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за изграждане на „Спортен атракционен комплекс”

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че ИВАН ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ има инвестиционно предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 69835.113.19, 69835.113.20 и 69835.113.21, м. „Света Петка“ по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик за изграждане на „Спортен атракционен комплекс”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn