Обявена е обществена поръчка за ремонт и поддръжка на уличното осветление в община Панагюрище

Обществената поръчка с предмет „Текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище“ обяви Община Панагюрище.  Прогнозната стойност на поръчката е 150 000 лева без ДДС. Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на  експлоатация и ремонт на уличното осветление на мрежите и съоръженията за улично осветление  в гр. Панагюрище и съставните селища на територята на общината.

Сред основните дейности, включени в предмета на поръчката, са: доставка и монтаж на осветителни пилони и улични осветители към съществуващата мрежа на уличното осветление; ремонт и поддръжка на въздушни и подземни кабелни мрежи за улично и  парково осветление; ремонт, поддръжка и зареждане на електрическите табла на стълбове за улично и парково осветление; ремонт и поддръжка на комутационна апаратура в касети и табла за улично и парково осветление; контрол и мониторинг на състоянието на съществуващите съоръжения; извършване на текущ ремонт и годишна профилактика на уличното и парково осветление; ссаниране и почистване на елементите на мрежите за улично осветление; преоборудване (преокомплектовка) на съоръженията, с цел да се осигури безопасността им и адекватност на мрежите със съвременните технически и екологични изисквания; доставка и монтаж на осветители и осветителни тела за улично осветление с енергоефективни такива; възстановяване на нарушени при изкопи за ремонтни дейности улични настилки (асфалт, паваж, базалтови плочи), съгласно одобрени от Община Панагюрище детайли; ремонт на осветителни тела; подмяна на електрически лампи за улично и  парково осветление; настройка на часовници за улично и парково осветление и обезпечаване надеждността на режима на работа на мрежите за улично осветление; доставка и монтаж на часовници за улично осветление; откриване и отстраняване на кабелни повреди на уличното и парковото осветление, както и други видове дейности, свързани с ремонта и поддръжката на улично осветление.

Срокът за получаване на оферти продължава до 4 март.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn