Обявен е конкурс за началник на отдел „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“ в Община Панагюрище

Община Панагюрище обяви конкурс за длъжността „Началник на отдел в община“ – отдел „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“ – 1 щатна бройка  в Общинска администрация Панагюрище. Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител. Да имат  висше образование, минимална образователнo – квалификационна степен – „бакалавър“; специалности – „Екология“ и/или „Опазване на околната среда“. Изисква се и професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III младши.
Сред изискванията към кандидатите е да имат управленска компетентност, ориентация към резултати, комуникативна компетентност,  работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност. Познаването на нормативните актове в областта на екологията, опазване на околната среда, управлението на отпадъците, чистотата, поддържането и изграждането на зелени площи за обществено ползване е сред изискванията, носещи предимство на кандидатите.

Повече за документите за участие в конкурсната процедура, мястото и срокът за подаване на документи, начин на провеждане на конкурса –  вижте тук:.

Oborishte.bg

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn