Обявен е подбор за главни експерти в образователния отдел на Община Панагюрище

Общинска администрация-Панагюрище обяви подбор за назначаване на служители на трудов договор за следните длъжности в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“: главен експерт „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ и главен експерт „Култура и туризъм”.

В краткото описание на функциите по длъжностна характеристика е упоменато: анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми във връзка с дейностите в областта на образованието, културата и туризма; изготвя експертни анализи, становища и оценки, участва в разработването на проекти на нормативни актове, разработва методологии, методики и механизми във връзка с осъществяване на правомощията на ръководителя на администрацията; участва в разработването на стратегии и програми в областта на дейност за която отговаря; осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, културните институции и читалища, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.; оказва методическа помощ за финансирането на делегираните от държавата  дейности и на местни дейности в сферата на образованието, културата, туризма, спорта; изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря; участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО, ЗТ  и други нормативни актове.

 Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите: ктепен на образование – висше; образователно-квалификационна степен – бакалавър; професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика; изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

Документите следва да бъдат представени до 30.09.2021 г. /включително/  – 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ 13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер. За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Повече за начина на подбор и необходимите документи – може да прочетете ТУК.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn