Обявиха бедствено положение в Панагюрище

Незабавно започват аварийно-ремонтните дейности по трасето, увери кметът на общината Никола Белишки

Със заповед на кмета на община Панагюрище Никола Белишки в община Панагюрище беше обявено бедствено положение за град Панагюрище, селата Бъта, Баня, Оборище, Елшица, Левски, Попинци и Поибрене, което е в сила от 11 часа на 15 септември до  11 часа на 21 септември. Това обяви на свикана специално пресконференция градоначалникът Никола Белишки. През последните три дни, вследствие на множество тежки аварии по магистралния водопровод, стана невъзможно водоподаването на вода към община Панагюрище, заяви кметът на общината и поясни, че с цел недопускане на рискове за здравето и живота на жителите на община Панагюрище, и необходимостта от провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи на централния водопровод, се обявява бедственото положение. Водопроводът е силно амортизиран, след отстраняване на авария, при стартиране на водоподаването и увеличаване на налягането, водопроводът отново се пука, обясни причината за непрекъснатите аварии кметът на общината. Това е принудило Общината да вземе крайни мерки за обявяване на бедствено положение. След отстраняване на настоящата авария, водоподаването ще започне с една помпа, а очакванията са водата в рамките на 18 часа да достигне до резервоарите на град Панагюрище, което не означава, че автоматически след тези 18 часа ще потече вода от чешмите. Водата ще достигне най-късно до високите зони  в града.

Поради настъпилото продължително засушаване през месеците август и септември, довело до силно намаляване дебита на откритите водоизточници, захранващи речните водохващания и дренажни системи, водоснабдяващи населените места на община Панагюрище и невъзможността за водоподаване поради множество аварии на магистралния водопровод се стигна до остър недостиг на вода за питейно-битови нужди.

Основното водоснабдяване на община Панагюрище за периода на засушаването до 13.09.2017 година се извършваше чрез магистрален водопровод село Злокучене. Същият е крайно амортизиран, с множество течове по трасето и постоянни аварии, поради което по него не достига необходимото количество вода до град Панагюрище и околните села.

Незабавно започват аварийно-ремонтните дейности по трасето, увери кметът на общината.

Шефът на „ВиК-П” ЕООД Марин Вулев също увери, че екипите на дружеството са денонощно на терен, мобилизирана е и цялата техника и изрази очакване, че в най-кратки срокове ще бъде преодолян кризисният момент. На  пресконференцията днес присъстваха още  зам.-кметът Георги Павлов и началниците на полицията и пожарната служба гл. инсп. Петко Шотлеков и гл. инсн. Симеон Симеонов.

За овладяване на бедствието се предприемат следните мерки:

21

  • Авариен ремонт на магистралния водопровод от село Злокучене в участъка от т.39 по посока ОШ „Бошуля” с дължина 1 км. и от т.40 по посока Помпена станция III подем- 1 км.
  • До нормализиране на водоснабдяването с питейна вода на населените места в община Панагюрище ще се доставя вода по следния начин:

За селата Бъта, Баня, Попинци, Левски и Елшица:

-при наличие на вода от магистралния водопровод; -чрез водонски.

За Панагюрище, с.Оборище и с.Поибрене – подаване на максимално възможните количества вода от откритите водоизточници, а при невъзможност – снабдяване с водоноски.

Кметът на Панагюрище изрази благодарност към „Асарел-Медет” АД, защото компанията е поела ангажимент да подсигури безвъзмездно като дарение материали и труд – доставка на тръби за високо налягане, слепването на тръбите и тяхното полагане. Фирмите, които изпълняват строителството на язовир „Луда Яна” също ще подпомогнат Общината. Консорциумът „Щрабаг и Станилов”  ще дари средства и техника в помощ на изкопните дейности по трасето.

Надявам се всички жители на  община Панагюрище да проявят  съпричастност и разбиране и заедно да преодолеем този кризисен момент, както го направихме през 2012 година, изрази надежда кметът на Панагюрище. Ще бъдат осигурени водоноски и минерална вода за нуждите на населението, увери още градоначалникът и изрази очакване, че в края на другата седмица, че бъде отремонтиран първият участък от 2 км. Уточнен е маршрутът за транспортирането на водоноските и минерална вода за нуждите на населението, където няма да има вода. Полицията ще следи за спазване на обществения ред.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn