Обявиха за продажба бившата сграда на ХЕИ

Да бъде продаден общински недвижим имот с площ 153 кв.м. заедно със застроената в него двуетажна административна сграда, бивша сграда на ХЕИ, със застроена площ 123 кв.м., чрез публичен търг с тайно наддаване при първоначална тръжна цена от 52 520 лева без ДДС,  това решиха общинските съветници на провелата се в четвъртък, 30 март сесия на местния парламент. Продажбата на този имот е включена в Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Панагюрище през 2017 година. Същият беше включен и в Общинската програма през миналата година. Гласувани бяха още решения за продажба на имоти, които са общинска собственост на територията на град Панагюрище и селата Оборище, Елшица, Левски и Панагюрски колонии.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn