Обявиха носителите на приза „Буден клас“ за 2024 година

През втория срок на учебната 2023/2024 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище /МКБППМН/ проведе конкурс „Буден клас – 2024”, под мотото „Бъди отговорен“.

Целта на инициативата „Буден клас” бе да повиши активността на учениците и мотивацията им за създаване на училищна общност, създаване на устойчиви нагласи за добротворство и благотворителна дейност, обогатяване на училищните традиции в тази посока.

Технологиите промениха начина на живот и общуване. Децата все повече се нуждаят от примери за доброта. Поради това стремежът на екипа на МКБППМН е да популяризира добри практики, в които децата на дело показват как добрините променят хората и света около нас.

На 29 май секретарят на МКБППМН психотерапевтът Евгения Загорска обяви носителите на приза „Буден клас“ за 2024 година. Това са учениците от 2В клас на СУ „Нешо Бончев“ с класен ръководител Десислава Калугерова и 3А клас на ОУ „Професор Марин Дринов“ с класен ръководител Спаска Арбалиева.

И двата класа получават осигурен транспорт за екскурзия до избрана от самите тях дестинация, за да натрупат още преживявания заедно и да опознаят още прекрасни места от България.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn