Обявява се грипна епидемия в област Пазарджик

Във връзка с повишаването на заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип на територията на област Пазарджик се обявява грипна епидемия и се въвеждат със заповед на директора на РЗИ Пазарджик д-р Д. Савов временни противоепидемични мерки, за периода от 18 до 24 януари:

Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца.

Преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари (ОПЛ).

Преустановяват се посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ. Не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

Провежда се стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни деца се връщат по домовете. Не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и други двукратно за деня и често проветряване на помещенията.

Преустановява се учебният процес в училищата на територията на област Пазарджик за периода 18.01.2023 г. – 24.01.2023 г. включително, както и преустановяване на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други.

Преустановяват се свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

Заболеваемостта от грип и ОРЗ за периода 09.01.2023 Г. – 13.01.2023 г. е 332.34 на 10 000 население.

Случаите на грип и ОРЗ през последната седмица поддадени от сентинелните практики са 227 бр. Разпределени по възрастови групи с най-висок относителен дял в общата заболеваемостт от грип и ОРЗ е възрастовата група от 30-64 г. – 98 бр., следват възрастовите групи от 5 до 14 г. – 43 бр., от 0 до 4 г. – 37 бр. и 65+ години – 8 бр.

Най-висока е заболеваемостта във възрастовата група от 0-4 г.

Отсъстващи ученици данни към 13.01.2023 г. по данни на РУО Пазарджик:

1 . Общ брой на ученици в областта – 24 763

2. Брой отсъстващи ученици поради заболяване – 5 160

3. Процентно съотношение – 21. 8 %

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn