Ограмотяват възрастни по проект

Покана за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на курсове за ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех” са получили всички училища, съобщават от Регионалното управление на образованието-Пазарджик. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ е конкретен бенефициент по проекта.

Курсовете за ограмотяване на възрастни се организират за неграмотни или слабограмотни лица  над 16-годишна възраст, които не са записани в училище за обучение за завършване на клас; не са завършили началния етап на основното образование; не са включени и не са участвали в идентично обучение по проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от Програма ФАР, от държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник;   са завършили обучението си по български език, организираното от Държавната агенция за бежанците (за търсещите или получили международна закрила); са заявили писмено своето желание за включване в обучение по проекта. На определени изисквания трябва да отговарят и училищата. Кандидатстването ще продължи до 8 декември.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn