Одобрена е инвестиционната програма на Община Панагюрище по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е одобрен проект  BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, съобщиха от Общинска администрация.

Общата стойност на инвестиционната програма на Община Панагюрище и стойността на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е 14 963 364,92 лева. Подготвя се споразумение за изпълнение на одобрената инвестиционна програма между Управляващия орган и Община Панагюрище.

Инвестиционната програма включва част от проектите, заложени в одобрения Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Проектите са насочени към подобряване на градската среда, обновяване на образователна и социална инфраструктура, енергийна ефективност в административни и жилищни сгради.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn